Рішення Полтавської районної ради від 28 грудня 2020 р. №1/УІІІ-18

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
ПОЛТАВСЬКА РАЙОННА РАДА
ПЕРША СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

третє пленарне засідання

 РІШЕННЯ

 

28 грудня 2020 року                                                 №1/УІІІ-18

 

Про початок реорганізації Решетилівської 
районної ради Полтавської області,
шляхом приєднання до Полтавської
районної ради Полтавської області

 

Керуючись ст. 43, 59, п. 6-2 Розділу 5 «Прикінцеві і перехідні положення» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст. 104, 105, 107 Цивільного кодексу України, ст. 4, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», ст. 2 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ч. 4 ст. 31 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419, Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879, Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 р. № 1000/5, на підставі рішення Полтавської районної ради від 01 грудня 2020 року № 1/VІІІ-01 «Про підсумки виборів депутатів Полтавської районної ради восьмого скликання та визнання їх повноважень» Полтавська районна рада ВИРІШИЛА:

 1. Почати процедуру реорганізації Решетилівської районної ради (ЄДРПОУ 21044208), місцезнаходження: інд. 38400, вул. Покровська, б. 17, м. Решетилівка, Полтавського району, Полтавської області шляхом приєднання до Полтавської районної ради (ЄДРПОУ 21049708), юридична адреса: інд. 38714 вул. Соборна, 3, с. Супрунівка, Полтавського району, Полтавської області, місцезнаходження: інд. 36011, вул. Шевченка, 5, м. Полтава, Полтавського району Полтавської області.

2. Полтавська районна рада є правонаступником всього майна, прав та обов’язків Решетилівської районної ради.

3. Утворити Комісію з реорганізації Решетилівської районної ради (додаток 1).

4. Уповноважити Комісію з реорганізації Решетилівської районної ради (далі – Комісія з реорганізації) забезпечити проведення інвентаризації активів та зобов’язань Решетилівської районної ради перед складанням річної фінансової звітності станом на 31.12.2020 р. Інвентаризацію активів та зобов’язань проводити у присутності матеріально відповідальних осіб Решетилівської районної ради.

5. Затвердити форму передавального акту (додаток 2).

6. Комісії з реорганізації забезпечити інвентаризацію документів, що нагромадилися під час діяльності Решетилівської районної ради станом на 31.12.2020 р. у порядку, передбаченому законодавством.

7. Здійснити передачу службових документів, що нагромадилися під час діяльності Решетилівської районної ради станом на 31.12.2020 р. до місцевих архівних установ.

8. Головному бухгалтеру виконавчого апарату Полтавської районної ради Полтавської області забезпечити своєчасне та повне прийняття та оприбуткування активів та зобов’язань Решетилівської районної ради згідно з передавальним актом.

9. Голові Комісії з реорганізації забезпечити своєчасне здійснення заходів згідно чинного законодавства. Про хід і результати проведеної роботи інформувати Полтавську районну раду Полтавської області на пленарних засіданнях (згідно графіку проведення сесій).

10. Голові Комісії з реорганізації забезпечити у встановленому законом порядку:

− закриття рахунків Решетилівської районної ради у органах державного казначейства та банках;

− подання фінансової звітності Решетилівської районної ради за 2020 рік, а у разі необхідності – і за відповідний період 2021 року;

− внести на розгляд та затвердження сесії Полтавської районної ради Полтавської області передавального акту;

− державну реєстрацію припинення Решетилівської районної ради, ЄДРПОУ 21044208 та державну реєстрацію змін до відомостей про Полтавську районну раду Полтавської області, ЄДРПОУ 21049708.

11. Комісії з реорганізації забезпечити у встановленому законом порядку знищення печаток та штампів Решетилівської районної ради протягом 10 (десяти) робочих днів з дня державної реєстрації припинення цієї юридичної особи.

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань управління та розпорядження спільної власності територіальних громад, приватизації та зв’язків з об’єднаними територіальними громадами.

 

Голова районної ради                                    М.М. Кононенко  

Завантажити рішення з додатками в форматі Word        

Дополнительная информация