Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації «Детальний план території Сухорабівської сільської ради в який входить земельна ділянка під спортивний майданчик для міні-футболу з штучним покриттям розміром 4

Відповідно до статті 10 ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку», з метою визначення обсягу досліджень, методів екологічної оцінки, рівня деталізації інформації, яка включається до звіту про стратегічну екологічну оцінку (далі – СЕО), та необхідності здійснення СЕО замовник подає заяву про визначення обсягу СЕО до місцевих органів управління. Визначення обсягу СЕО, дозволяє сфокусувати звіт на важливих питаннях охорони довкілля, у тому числі для здоров’я населення, для громадськості та зацікавлених сторін.

Враховуючи вище вказане, надаємо на розгляд заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту ДДП в якості консультації з переліком критерій, які дозволяють оцінити чи підлягає проект ДДП процедурі СЕО та для визначення обсягу СЕО проекту містобудування «Детальний план території Сухорабівської сільської ради в який входить земельна ділянка під спортивний майданчик для міні-футболу з штучним покриттям розміром 42х22 м по вулиці Центральна,5 в селі Сухорабівка Решетилівського району Полтавської області».

1) Замовник.

Виконавчий комітет Сухорабівської сільської ради Решетилівського району Полтавської області

Адреса: 38432, Україна, Полтавська обл..

Решетилівський р-н., с.Сухорабівка, вул.Центральна,4

Виконавець – ФОП Дронь М.С.

 2) Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

Містобудівним проектом «Детальний план території Сухорабівської сільської ради в який входить земельна ділянка під спортивний майданчик для міні-футболу з штучним покриттям розміром 42х22 м по вулиці Центральна,5 в селі Сухорабівка Решетилівського району Полтавської області» вирішуються основні принципові питання планування території земельної ділянки з розміщенням спортивного майданчику для міні-футболу, впорядкування території та її благоустрою.

Детальний план території для розміщення спортивного майданчику для міні-футболу в с.Сухорабівка Решетилівського району Полтавської області на виконання вимог договору за №020-20-ДПТ розробляється ФОП Дронь М.С. на замовлення виконавчого комітету Сухорабівської сільської ради Решетилівського району Полтавської області.

Метою розробки зазначеної містобудівної документації є наміри уточнити та визначити:

-        планувальну структуру і просторову композицію, параметри забудови та ландшафтної організації території проектування;

-         формування принципів планувальної організації забудови земельної ділянки з розміщенням спортивного майданчику для міні-футболу з  штучним покриттям розміром 42х22м;

-         всі планувальні обмеження використання території проектування згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними вимогами;

-         містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки;

-         забезпечення комплексності забудови території;

-         доцільність, обсяги, послідовність будівництва.

Детальний план території є містобудівною документацією з планування території на місцевому рівні, що визначає планувальну організацію та розвиток території.

Детальним планом території уточняється планувальна структура і функціональне призначення земельної ділянки, визначаються орієнтовні параметри забудови земельної ділянки, на якій планується розміщення спортивного майданчика для міні-футболу, визначаються планувальні обмеження використання території згідно з державними будівельними і санітарно-гігієнічними вимогами. При цьому враховано раціональне розташування об’єктів нового будівництва та можливість здійснення їх інженерного забезпечення в межах території, що розглядається детальним планом, з урахуванням містобудівної ситуації, що склалася, положень Схеми планування Полтавської області та генерального плану населеного пункту 1967 року.

У детальному плані враховуються інвестиційні наміри будівництва для відповідної території, визначається етап будівництва на наступні 5 років (з терміну затвердження).

Загальна доступність матеріалів детального плану території забезпечується шляхом їх розміщення на веб-сайті відповідної сільської/районної ради та/або місцевих друкованих засобах масової інформації, а також у загальнодоступному місці в приміщенні органу виконавчої влади, крім частини, що належить до інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства України.

При розробці детального плану території враховуються: «Схема планування території Полтавської області», розроблена Українським державним науково-дослідним інститутом проектування міст  «Діпромісто» у 2012 році (затверджена шістнадцятою сесією Полтавської обласної ради шостого скликання від 23.05.2013); інформація земельного  кадастру; генеральний план населеного  пункту, розроблений «Облмежколхозпроект» у 1967 році; документи, які посвідчують право користування земельними ділянками.

3) Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

Обсяг СЕО визначається переліком основних екологічних проблем, наявних на території, щодо якої здійснюється проектування.

Детальним планом розглядається можливість розміщення спортивного майданчику для міні-футболу з штучним покриттям розміром 42х22 м по вулиці Центральна,5 в селі Сухорабівка. Земельна ділянка підлягає Державній реєстрації зі визначенням цільового призначення – 07.02. для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури і спорту, що не суперечить нормативним вимогам щодо розташування спортивного майданчику для міні-футболу при належному забезпеченні інтересів територіальної громади, реалізації містобудівної політики розвитку проектної території з метою практичного впровадження в регіоні покращення рівня благоустрою території  відпочинку населення, із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства.

Крім того, об’єкт проектування розташований в центральній частині населеного пункту в його громадському центрі. Відповідно до генерального плану с.Сухорабовка 1967 року, об’єкт проектування розташований в межах населеного пункту.

Проектом детального плану дана оцінка існуючого стану території, що розглядається, та передбачені: основні принципи планування і забудови території, її функціональне використання, інженерне забезпечення, організація транспортного та пішохідного руху, зокрема шлях руху пожежного транспорту для забезпечення пожежної безпеки, розміщення місць паркування транспортних засобів, а також комплексний благоустрій території проектування на виконання вимог ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території».

Даних щодо радіоактивного забруднення території проектування немає. Видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку на території проектування немає. Хімічно небезпечних об’єктів немає. Несприятливі гідрометеорологічні явища (паводки, провали, зсуви) відсутні.

Територія проектування має сприятливі умови для будівництва і рівнинний рельєф. Проте територія вимагає підготовчих робіт під розміщення спортивного майданчику для міні-футболу.

В межах території проектування наявний центр дозвілля, танцювальний майданчик та братська могила.

Територія проектування розміщена в існуючому громадського центрі населеного пункту с.Сухорабівка, яка представлена, зокрема, і іншими об’єктами громадського обслуговування – Загальноосвітня школа, сільська рада, магазин та інші земельні ділянки громадського призначення. Проектними рішеннями не передбачено розташування в межах ділянки проектування об’єктів, які можуть становити підвищену екологічну небезпеку.

Територія проектування межує також з територіями житлової забудови та смугою автомобільної дороги. Тобто, місце розташування ділянки проектування визначене в межах населеного пункту відповідно до землевпорядної документації, і в свою чергу не здійснює негативного екологічного і візуального впливу на територію садибної та громадської забудови села Сухорабівка.

Екологічна ситуація в межах зони огляду навколо території проектування протягом останніх років залишається стабільною, випадків екстримально-високого рівня забруднення складових довкілля, підтоплення, зсувів, просідань поверхні території, хімічних викидів – дані відсутні.

В межах ДПТ об’єкти природно-заповідного фонду відсутні. Матеріали курортологічних ресурсів і медичного зонування для курортних районів – відсутні.

Основними об’єктами, які розташовуються проектними рішеннями детального плану, є об’єкти активного відпочинку населення (спортивний майданчик для міні-футболу, дитячий майданчик та майданчик з вуличними тренажерами).  

Транспортний зв'язок з територією, на яку розробляється Детальний план, здійснюється з існуючих доріг.

Розміщення нових елементів інженерної інфраструктури на території проектування потребує влаштування нових транспортних шляхів в межах ділянки проектування та поза її межами для забезпечення технологічних та протипожежних вимог.

Цінні зелені насадження в межах території проектування відсутні. Проектними рішеннями пропонується визначити території зелених насаджень  загального користування (трав’яний газон) в межах та навколо території проектування.

У проекті передбачаються наступні заходи з благоустрою території:

- облаштування твердого покриття та проїздів;

- організація виїзду з території проектування на виконання протипожежних вимог;

- влаштування тимчасових паркувальних майданчиків для відвідувачів,  персоналу;

- з урахуванням вертикального планування, планується розмістити пішохідні доріжки по території проектування;

- облаштування майданчиків та місця для відпочинку відвідувачів з зоною WI-FI.

Основний перелік елементів благоустрою на території пішохідних комунікацій має включати: тверді види покриття, елементи сполучень поверхонь, озеленення, урни та контейнери для побутових відходів, освітлювальне обладнання.

Водовідведення проектної території передбачається комунальною каналізацією до очисних споруд, уточнення розташування яких рекомендується проводити Генеральним планом населеного пункту, відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2019. До етапу розробки і реалізації  рішень генерального плану населеного пункту в розрізі влаштування водовідведення побутових стоків з будівлі центру дозвілля, рішеннями детального плану запропоновано розташування септику з санітарно-захисною зоною в 8м, розміщення якого враховує нормативні та санітарні вимоги.

Інженерне обладнання проектної території включає наступні мережі: водовідведення та водопостачання для господарсько-питних потреб, газопровід низького тиску, електропостачання.

Відведення поверхневих вод з території, що проектується, передбачається відкритою системою по поверхні мощення згідно рішень вертикального планування  - розосереджений поверхневий стоків по рельєфу з іх відведенням на основні мережі водовідведення дощових стоків вздовж існуючих доріг.

Організацію поверхневого стоку вздовж проектних доріг передбачається здійснити відкритою водовідвідною системою з влаштуванням водопропускних труб на перетинах з проїздами в комплексі з заходами по вертикальному плануванню. Скидання води виконується у зниження гідрографічної мережі (в понижені місця вільних територій).

4) Ймовірні наслідки:

Ймовірні наслідки діяльності – в проекті детального плану території враховано вимоги Конституції України; Земельного Кодексу України; Закону України «Про енергозбереження»; Закону України «Про основи містобудування»; Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»; ДБН Б.1.1-14:2012 Державні будівельні норми України. «Склад та зміст детального плану території»; ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»; ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»; Правила охорони електричних мереж, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України №209 від 04.03.1997; ДСТУ Б Б.1.1-17:2013 «Умовні позначення графічних документів містобудівної документації»; ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів» тощо.

а) Для довкілля, у тому числі для населення.

Ймовірні види впливу на навколишнє середовище:

– викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел, розрахункові та фактично заміряні приземні концентрації яких не повинні перевищувати значення гранично допустимих концентрацій (ГДК), та пересувних джерел забруднення, а саме викиди  автомобільного транспорту та технологічного транспорту, передбаченого для процесу будівництва об’єкту;

– в період будівництва об’єктів та в процесі експлуатації вплив на водне середовище відсутній. Водопостачання –  мережа господарсько-питного водопроводу. Каналізація – самопливні мережі з влаштуванням септику (на перший період) та мережа комунальної каналізації (на позарозрахунковий період).

– на соціальне середовище – створення нових об’єктів активного відпочинку людей, проведення робіт по благоустрою та впорядкуванню території.

б) Для територій з природоохоронним статусом.

Об’єкти та території природно-заповідного фонду на території проектування відсутні, отже вплив не передбачається.

в) Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Транскордонний плив відсутній.

5) Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо документ державного планування не буде затверджено.

Придатність до забудови на стадії розробки Детального плану території визначається  виходячи з найбільш  раціонального  її використання, ефективного розміщення всіх основних елементів  об’єктів і їх структури, організації вертикального планування, створення чітких транспортних зв’язків,  можливості розвитку завдяки резервуванню території, максимальному збереженню середовища існування людини.

Даним детальним планом на розрахунковий період передбачається розміщення об’єктів благоустрою. Вільні від будівель, споруд та мощення частини земельних ділянок використовується для озеленення.

На планування проектної території впливатимуть інженерно-економічні аспекти її освоєння під забудову та ряд природних умов: геоморфологічні (форма рельєфу, крутизна схилів), геологічні (будова і склад залягаючих порід, їх несуча спроможність), гідрогеологічні (фізико-хімічний склад і рівень ґрунтових вод).

При розробці  детального плану  проектної території  основними нормативними документами є: Державні будівельні норми – ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування і забудова територій", Санітарні правила № 173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території».

6) Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Перевірка матеріалів Детального плану території, розділу «Заходи з охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів», на відповідність діючим нормативно-правовим документам у цій галузі. Обсяг досліджень передбачається відповідно до ст.11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Обсяг досліджень про необхідність здійснення процедури СЕО передбачається відповідно до ст.11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію: доповіді про стан довкілля, статистичну інформацію, дані моніторингу стану довкілля, оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єкту, які можуть мати значний вплив на довкілля (в разі наявності).

7) Заходи, які передбачаються розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

З метою дотримання стану навколишнього середовища на належному рівні, який вимагають чинні нормативні акти, документацією передбачається ряд планувальних та інженерних заходів до яких відносяться:

1. Заходи, що впливають на всі компоненти середовища і в цілому покращують санітарно-гігієнічні умови:

- проведення забудови згідно нормативних вимог з наміченою містобудівною документацією та функціональним зонуванням;

- інженерна підготовка території та вертикальне планування, благоустрій, озеленення, влаштування твердого покриття проїздів та пішохідних доріжок;

- застосування сучасного спортивного обладнання

2. Заходи, що поліпшують стан повітряного басейну:

- озеленення та впорядкування зелених насаджень.

- влаштування зелених насаджень спеціального загального користування (трав’яний газон) в межах ділянки проектування та поза її межами в місцях, де це можливо.

3. Заходи, що покращують стан підземного водного басейну:

- застосування мережі комунального господарсько-питного водопроводу;

- санітарне очищення — облаштування майданчиків контейнерів для збирання відходів.

Проектними рішеннями детального плану території земельної ділянки під спортивний майданчик для міні-футболу в с.Сухорабівка Решетилівського району Полтавської області не передбачається організація планової діяльності, яка б спричинила негативні наслідки для безпечності життєдіяльності людей та їхнього здоров’я, флори, фауни та біорізноманіття, грунту, повітря, води, клімату, ландшафту, природних територій та об’єктів тощо.

У випадку виявлення при проведенні робіт археологічних об’єктів необхідно зупинити роботи та повідомити про це органи охорони пам’ятників.

Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, при будівництві об`єктів доцільно максимально повно використовувати сучасні високоефективні екоенергозберігаючі технології та матеріали, зокрема огороджуючі конструкції з мінімальним коефіцієнтом теплопровідності, сучасні альтернативні джерела енергії, інженерне обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії, тощо.

8) Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Звіт про стратегічну екологічну оцінку має відповідати вимогам ч. 2 ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» у разі необхідності проведення повномасштабної процедури СЕО.

9) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання.

Пропозиції надаються особисто або через уповноваженого представника у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові, місця проживання, особистого підпису; від юридичних осіб – із зазначенням їх найменування, місця знаходження, посади і особистого підпису керівника до виконавчого комітету Сухорабівської сільської ради Решетилівського району Полтавської області, за адресою: 38432, Україна, Полтавська обл., Решетилівський р-н., с.Сухорабівка, вул. Центральна,4 протягом 15 днів з дня оприлюднення повідомлення на офіційному сайті Решетилівської районної ради http://rrr.in.ua/

 

Додатки:

-                     Проектний план до детального плавну території на 1 арк. в 1 прим.;

 

 

 

Сільський голова                                                                                       В.О.Гавриленко

 

Дополнительная информация