ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на зайняття посади директора Комунального некомерційного підприємства „Центр первинної медико-санітарної допомоги Решетилівської районної ради Полтавської області“

  • Печать

1.       Правові підстави проведення конкурсу

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року №1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я» (зі змінами), Наказ Міністерства охорони  здоров'я України від 31 жовтня 2018 р. № 1977 «Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я», розпорядження голови Решетилівської районної ради Полтавської області від 25.08.2020 р. №27 «Про проведення конкурсу на посаду директора Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Решетилівської районної ради Полтавської області».

2.       Найменування, юридичне та фактичне місцезнаходження закладу, основні напрями його діяльності з додержанням вимог законодавства про інформацію з обмеженим доступом, статут, структура закладу, а також кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності закладу

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Решетилівської районної ради Полтавської області», скорочена назва КНП «Центр ПМСД Решетилівської районної ради» - (Далі-підприємство),створене на базі відокремленої частини майна спільної власності територіальних громад Решетилівського району Полтавської області, здійснює господарську некомерційну діяльність спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети отримання прибутку, та знаходиться за адресою: 38400, Полтавська область, м. Решетилівка, вул. Грушевського, 76в. Підприємство є закладом охорони здоров’я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає первинну медичну допомогу в порядку та на умовах, встановлених законодавством України, Статутом, здійснює управління медичним обслуговуванням прикріпленого населення, вживає заходи з профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров’я.

Підприємство в своїй  діяльності керується Конституцією України, Господарським  та Цивільним Кодексами України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами та інструкціями Міністерства охорони здоров’я України, загальнообов’язковими нормативними актами інших центральних органів виконавчої влади, відповідними рішеннями Решетилівської районної ради та Статутом.

Кошторис (зі змінами) на 2020 рік – 1030640,00 грн.

3.       Дата початку, кінцевий строк і адреса приймання документів для участі у конкурсі

Прийом документів для участі в конкурсі здійснюється за адресою Полтавська область, місто Решетилівка, вулиця Покровська, 17 з 11.09.2020 року до 24.09.2020 року.

4.       Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок

Тел. (05363)-2-12-32, E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

5.       Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі

Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до Постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 року №1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я»;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 року №1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я»;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до Постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 року №1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я»;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до Постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 року №1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я»;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

6.       Вимоги до претендента та конкурсної пропозиції

Претенденти повинні відповідати наступним вимогам: Повна вища освіта (спеціаліст, магістр) у галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Право» або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки» або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я».

Стаж роботи: не менше 3-х років трудового стажу за основою спеціальністю або одного року на керівних посадах.

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:

-план реформування закладу протягом одного року;

-заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

-пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

-пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

7.       Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту

Відповідно до Положення про оплату праці працівників Комунального некомерційного підприємства „Центр первинної медико-санітарної допомоги Решетилівської районної ради Полтавської області“ затвердженого Колективним договором підприємства посадовий оклад директора встановлюється  в межах фонду оплати праці та у розмірі до чотирьох посадових окладів лікаря загальної практики – сімейного лікаря відповідної кваліфікаційної категорії і складає:

Без категорії – до 28252 грн.,

ІІ категорії – до 30252 грн.,

І категорії – до 32500 грн.,

Вищої категорії – до 35000 грн.

Керівнику відповідно діючого законодавства встановлюється матеріальна допомога на оздоровлення.

Керівникові надається щорічна оплачувана відпустка відповідно до Закону України «Про відпустки».

При прийнятті законодавчих актів та положення про збільшення заробітної плати, перерахунок заробітної плати проводиться на загальній підставі.

8.       Дата і місце проведення конкурсу

25 вересня 2020 року за адресою: Полтавська область, місто Решетилівка, вулиця Покровська, 17.

СТАТУТ Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Решетилівської районної ради Полтавської області»

Структура Комунального некомерційного підприємства  «Центр первинної медико-санітарної допомоги Решетилівської районної ради   Полтавської області »