Умови праці, відомості про матеріально-технічну базу, фінансову звітність за попередній бюджетний період Решетилівського районного краєзнавчого музею

Фінансова звітність та матеріально-технічна база

Решетилівський районний краєзнавчий музей розташований за адресою: селище Решетилівка, вулиця Покровська,19, є бюджетною установою і фінансується з районного  бюджету.

Штатна чисельність на 01.06.2017.- 2  працівники.

Музей складається із двох відділів: вишивки та ткацтва,історичного відділу.

 Вартість основних засобів складає 2 одиниці на загальну суму 37356,10 тис. грн.,  інших необоротних матеріальних активів –23,7 тис. од. на суму 682,6 тис. грн.

 У 2016році з місцевого бюджету було отримано коштів у сумі103,5 тис. грн., які були використані на оплату праці з нарахуванням працівникам у розмірі 62,8тис. грн.; оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 28,7тис. грн.; придбання предметів і матеріалів – 13,0 тис. грн.;

Умови праці керівника

Посада – директор Решетилівського районного краєзнавчого музею

Оплата праці здійснюється відповідно до постанови КМУ від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», зі змінами, наказу Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005№745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки», зі змінами, виходячи з установленого  директору:

- посадового окладу на 01.06.2017 р. 14 тарифний розряд у розмірі 3872 грн. з урахуванням фактично відпрацьованого часу.

Згідно з чинним законодавством України директору надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю 24 календарних дня, а також додаткова відпустка за ненормований робочий день тривалістю 7 календарних днів згідно Колективного договору. Оплата відпустки проводиться, виходячи із середньомісячного заробітку, обчисленого в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. У разі відпустки, йому одночасно надається матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу.

 

Завідувач сектору культури  та туризму

райдержадміністрації                                                              С.В.Гудзь


Оголошується конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального закладу „Решетилівський районний краєзнавчий музей”

Решетилівська районна рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального закладу „Решетилівський районний краєзнавчий музей”

Загальні вимоги до кандидатів:  повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра (культурно-мистецького або іншого гуманітарного спрямування), стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, вільне володіння державною мовою, здатність за своїми діловими і моральними рисами, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

Обмеження щодо кандидатів: керівником закладу культури не може бути призначена особа, яка за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена; має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому порядку, або на яку протягом останнього року накладалось адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення; є близькою особою або членом сім’ї керівників органу, що відповідно до статутних документів здійснює управління закладом культури.

Особи, які беруть участь в конкурсі, упродовж 30 днів з дня оголошення конкурсу подають такі документи:

-          заяву з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

-          біографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;

-          копію документів, що посвідчує особу, копію документів про вищу освіту;

-          два рекомендаційні листи довільної форми;

-          мотиваційний лист довільної форми.

Зазначені документи подаються до Решетилівської районної ради у встановлений законом термін. Перелік документів є вичерпним. Особи можуть надавати інші документи, які, на їхню думку, підтверджують професійні чи моральні риси. Особи, які подають документи, відповідають за достовірність інформації.

На засідання конкурсної комісії кандидатам необхідно підготувати публічну презентацію проекту програми розвитку закладу культури комунального закладу „Решетилівський районний краєзнавчий музей” на один і п’ять років.

Дата початку приймання документів: 22 червня 2017 року.

Дата початку формування конкурсної комісії: 22 червня 2017 року.

Умови та строки проведення конкурсу: за рішенням конкурсної комісії  до участі не допускаються особи, які не відповідають вимогам, зазначеним у Законі України «Про культуру».

Документи приймаються за адресою: 38400, смт. Решетилівка, вул. Покровська, буд.17, відділ організаційно-правового забезпечення виконавчого апарату районної ради.

            За довідками та інформацією звертатися у відділ організаційно-правового забезпечення районної ради за телефоном : 2-35-75.

Про скасування розпорядження голови районної ради від 06.03.2017 № 14-к „Про проведення конкурсу з відбору кандидата на заміщення посади головного спеціаліста загального відділу виконавчого апарату районної ради“ (2)

Заступник голови районної ради  Віктор Бережний підписав розпорядження від 22.03.2017 року № 17-к "Про скасування розпорядження голови районної ради від 06.03.2017 № 14-к „Про проведення конкурсу з відбору кандидата на заміщення посади головного спеціаліста загального відділу виконавчого апарату районної ради“":

У зв’язку з заповненням вакантної посади головного спеціаліста загального відділу виконавчого апарату районної ради шляхом переведення працівника виконавчого апарату районної ради Петько Т.М.: 

Скасувати розпорядження голови районної ради від 06.03.2017 № 14-к „Про проведення конкурсу з відбору кандидата на заміщення посади головного спеціаліста загального відділу виконавчого апарату районної ради““. 

Дополнительная информация