Розгляд звернень громадян Решетилівським відділом Кобеляцької місцевої прокуратури

Новини - Дніпровська районна в місті Києві державна адміністраціяПраво на звернення є невід’ємним й невіддільним від особи правом відстоювати свої права та охоронювані законом інтереси.

Згідно з вимогами ст. 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і надати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Законом України «Про звернення громадян» встановлено умови, за яких звернення не підлягають розгляду і вирішенню. Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Упродовж І півріччя 2020 року до Решетилівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури надійшло 17 звернень, які вирішено, з них: з питань досудового розслідування - 6, з інших питань -11; направлено за належністю до інших відомств для вирішення - 10; надано роз’яснення - 7. Повторних звернень не надходило. За вказаний період по зверненням громадян не приймалися рішення про їх задоволення.

 

Статистичні дані вказують на те, що майже в 1/2 звернень громадян, які надійшли до Решетилівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури, порушуються питання, що не відносяться до компетенції органів прокуратури.

Слід відмітити, що відповідно до ст. 19 Конституції України органи прокуратури, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно зі ст. 131-1 Конституції України на органи прокуратури покладено функції: підтримання публічного обвинувачення в суді; організація і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження; нагляд за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку; представництво інтересів держави у суді у виключних випадках і в порядку, що визначені законом.

Начальник Решетилівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури                     В.Каралаш

Дополнительная информация