ЗАХОДИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ПРОЯВАМ КОРУПЦІЇ В РАЙОННІЙ РАДІ

  • Печать

ПЛАН

заходів щодо запобігання проявам корупції в Решетилівській районній раді на 2020 рік

 

№ п/п

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальні виконавці

1.

Забезпечити неухильне виконання законів України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про запобігання корупції” інших нормативно-правових актів щодо запобігання проявам корупції

Протягом року

 

Посадові особи виконавчого апарату районної ради

2.

Забезпечувати невідкладний розгляд звернень громадян до районної ради щодо фактів корупції. Здійснювати аналіз звернень та вживати відповідних заходів щодо усунення причин і умов, які сприяють корупційним проявам

Протягом року

Загальний відділ виконавчого апарату районної ради

3.

Забезпечувати безумовне виконання вимог Закону України “Про доступ до публічної інформації” в частині доступу громадськості до ознайомлення з рішеннями районної ради шляхом розміщення зазначених документів на офіційному веб-сайті ради

Протягом року

Загальний відділ та відділ організаційно-правового забезпечення виконавчого апарату районної ради

4.

Вживати заходів щодо недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів, а у разі виникнення конфлікту інтересів негайно письмово повідомляти безпосереднього керівника

Протягом року

Посадові особи виконавчого апарату райооної ради

5.

Забезпечувати своєчасне вивчення посадовими особами районної ради змін у антикорупційному законодавстві

Протягом року

Керуючий справами виконавчого апарату районної ради

6.

З метою попередження незаконних дій та недопущення проявів корупції проводити з посадовими особами виконавчого апарату районної ради профілактичну антикорупційну роботу у формі співбесід

Протягом року

Голова районної ради, заступник голови районної ради

 

7.

Забезпечити організацію проведення перевірки достовірності відомостей, що подаються посадовими особами органів місцевого самоврядування, а також особами, які претендують на зайняття відповідних посад, щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади” 

Протягом року

Керуючий справами виконавчого апарату районної ради

8.

Вжиття заходів щодо безумовного виконання депутатами та працівниками виконавчого апарату районної ради розділу VII Фінансовий контроль Закону України «Про запобігання корупції» в частині подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій місцевого самоврядування

До 1 квітня

Керуючий справами виконавчого апарату районної ради

9.

На офіційному веб-сайті районної ради забезпечити наповнення рубрики «Запобігання та протидія корупції» відповідними законодавчими, нормативно-правовими та іншими документами зазначеної тематики

Протягом року

Загальний відділ та відділ організаційно-правового забезпечення виконавчого апарату районної ради

10.

При проведенні щорічної оцінки та атестації посадових осіб виконавчого апарату районної ради ураховувати дотримання ними антикорупційного законодавства

Протягом року

Голова районної ради, заступник голови районної ради, керуючий справами виконавчого апарату районної ради